CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINDA
KIRSAL KALKINMA VE
TARIMIN GELECEĞİ RAPORU

GENEL BAKIŞ

Günümüz, gelecek için önemli bir fırsat. Bu fırsatın en iyi biçimde değerlendirilebilmesi, tarım ve hayvancılığın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Tarım ve hayvancılığın gelişimi toplumların geleceğini de şekillendiriyor. Bu noktada Türkiye’nin tarım ve hayvancılıktaki potansiyelini değerlendirerek fırsata dönüştürmek için sürdürülebilir çalışmalar yapılması gerekiyor.

Tüm dünyada inovatif tarım uygulamalarının ve dijital tarımın konuşulduğu bugünlerde, bizler de MÜSİAD olarak hazırladığımız Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Kırsal Kalkınma ve Tarımın Geleceği raporu ile dünyadaki gelişmelerden de yola çıkarak ilgili sektörlerde atılması gereken adımlara, ülkemizin mevcut tarım potansiyeline ve kaynaklarımızın daha etkin/sürdürülebilir kullanımına dair bir vizyon sunmak istiyoruz. Bu rapor aynı zamanda gelecekteki fırsatları ortaya koyarak sektör paydaşlarına ve girişimcilere bir yol haritası olma niteliği de taşıyacak.

TANITIM

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD); hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin gözetildiği, kendi içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarının, 9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da kurdukları bir “İşadamları Derneği”dir.

İş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, entelektüel birikimini paylaşıma açan, “kamu yararına dernek” statüsüne sahip güçlü bir “Sivil Toplum Kuruluşu”dur.

KIRSAL KALKINMA KOMİTESİ